U bent hier

NOB commentaar op uitvoeringsregeling RDA

04 november 2011
In haar commentaar verzoekt de Commissie nogmaals voor het opnemen van zoveel mogelijk kernelementen, zoals grondslag en tarief, in de wet in plaats van een AMvB. Tevens geeft de Orde in haar commentaar aan het te betreuren dat een aantal punten in de AMvB, zoals de forfaitaire regeling en de boetebepalingen, nog niet zijn uitgewerkt. Daarnaast,  vanwege de vele onduidelijkheden in de AmvB en de toelichting hierbij, heeft de Commissie een groot aantal technische vraagpunten gesteld. In het Commentaar verzoekt de Commissie dat de staatssecretaris een heldere toelichting op deze punten geeft.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met samenwerking van de NOB-leden mr. E.A. Brassem, drs. J.F.M. de Beer, mr. G.J. Hop, drs. P.T.F. Schrievers en mr. B. Suvaal.