U bent hier

NOB-commentaar op Voorontwerp grensoverschrijdende omzetting kapitaalvennootschappen

18 april 2014

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB heeft commentaar gegeven op het voorontwerp tot Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een regeling voor grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen, waarvoor een internetconsultatie is geopend.

De Orde is teleurgesteld over het feit dat in het voorontwerp geen enkele aandacht is besteed aan de fiscale gevolgen die een grensoverschrijdende omzetting van een kapitaalvennootschap kan hebben en doet de aanbeveling om deze fiscale gevolgen in een zo vroeg mogelijk stadium in het wetgevende proces te betrekken. Naar de mening van de Orde is het onwenselijk om een grensoverschrijdende omzetting ex artikel 2:334n BW fiscaal te behandelen als een liquidatie van de rechtspersoon. Bij voorkeur wordt de continuering van de fiscale positie van de rechtspersoon als uitgangspunt genomen.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris).