U bent hier

NOB-commentaar op voorstel van rijkswet Belastingregeling Nederland Curaçao

01 juli 2014

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) heeft commentaar gegeven op het voorstel van rijkswet Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf- en schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Curaçao). In het commentaar vraagt de Orde aan te geven of nog steeds wordt uitgegaan van 1 januari 2015 als beoogde datum van inwerkingtreding. Gezien het aantal vennootschappen met een dubbele vestigingsplaats dringt de Orde aan op een praktische invulling van de corporate tiebreaker bepaling door middel van standaardbeleid. Verder wordt op een aantal punten verzocht om een nadere toelichting of verduidelijking.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm
(secretaris) met medewerking van NOB-leden mr. P.J. te Boekhorst, drs. T.J. Noordermeer en mr. B.R. Zoetmulder