U bent hier

NOB-commentaar op wetsvoorstel Successiewet

04 juni 2009

De NOB heeft bij de Tweede Kamer een uitvoerig commentaar ingediend over het Wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten  (31 930). De NOB is verheugd over de vereenvoudiging van de tariefstructuur, de lagere tarieven en het vervangen van drempelvrijstellingen door voetvrijstellingen. De NOB heeft op een aantal onderdelen van dit wetsvoorstel kritiek, onder meer op de inperking van het toepassingsbereik van de bedrijfsopvolgingsregeling, elementen van de regeling voor het afgezonderd particulier vermogen, de wijzigingen in de regels voor ANBI's en SBBI's, wijzigingen ten aanzien van herroepelijke schenkingen en het heffingsmoment voor schenkingsbelasting en het feit dat maatregelen in dit wetsvoorstel deels worden gefinancierd met maatregelen in het nog in te dienen Belastingplan 2010. De NOB dringt er op aan dat voor de behandeling van het wetsvoorstel voldoende tijd wordt ingeruimd.

Dit commentaar is door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, mw. dr. J. Ganzeveld, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. drs. M.R. van der Maas (secretaris) tot stand gekomen met medewerking van de NOB-leden mr. J.M. Bom, mr. J.A.G. van Es, mr. D.A. Hofland, mw. mr. N. Idsinga, mr. H. Lohuis, mw. mr. T.N. Peters van Neijenhof, mw. mr. J.S. Snelderwaard, dr. S.A. Stevens, mw. mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst en mr. J. Zwagemaker.