U bent hier

NOB-commentaar op wijzigingen Besluit fiscale eenheid 2003

18 januari 2017

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) heeft commentaar gegeven op de wijzigingen van het Besluit fiscale eenheid 2003 (BFE 2003), zoals opgenomen in het Besluit van 21 december 2016 tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen. In het commentaar vraagt de Orde aandacht voor het feit dat de Wet van 30 november 2016, houdende wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid, op 9 december 2016 in werking is getreden, terwijl de onderhavige wijzigingen van het BFE 2003, die hiermee verband houden, op 1 januari 2017 in werking zijn getreden. De Orde vraagt in deze leemte te voorzien. In het commentaar wordt tevens op een aantal andere punten gevraagd om een wijziging en/of tegemoetkoming.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving).