U bent hier

NOB-commentaar op wijzigingsvoorstel 300% boete op niet aangegeven box 3-inkomen

25 mei 2009

De NOB heeft een commentaar ingediend bij de Tweede Kamer over de vijfde Nota van Wijziging bij het wetsvoorstel 'Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen' (31 301). Het NOB gaat in op het voorstel tot verhoging van de vergrijpboete op niet aangegeven box 3-inkomen naar 300%. De NOB komt tot de conclusie dat deze verhoging van de boete te geïsoleerd wordt beschouwd en dat de verhoging in deze vorm niet moet worden ingevoerd. De NOB ziet met name niet in waarom belastingontduiking in box 3 zwaarder dient te worden beboet dan belastingontduiking in de andere boxen, nu het laatste toch niet minder ernstig is. Bovendien kan de boete disproportioneel hoog uitvallen.

Dit commentaar is door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, mw. dr. J. Ganzeveld, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. drs. M.R. van der Maas (secretaris) tot stand gekomen met medewerking van NOB-leden mr. D.G. Barmentlo en mw. mr. J. Kastelein.