U bent hier

NOB commentaar verdrag Nederland - Duitsland

03 juni 2013

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (‘het Verdrag’). Het Verdrag geeft de Orde aanleiding tot het maken van een aantal opmerkingen. Deze opmerkingen zien op de artt. 10, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 33 van het verdrag en artikel XVI van het Protocol bij het Verdrag.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met medewerking van de NOB-leden prof.mr. A.J.A. Stevens, drs. E.M.S. Spierts en mevrouw A.C. Breuer LLM