U bent hier

NOB-commentaar wetsvoorstellen Vierde tranche Awb en Aanpassingswet Vierde tranche Awb

23 april 2009

De Commissie wetsvoorstellen van de NOB heeft een commentaar opgesteld naar aanleiding van de wetsvoorstellen Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (nr. 20 702) en Aanpassingswet Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (nr. 31 124). De Orde vraagt de voorstellen op een aantal punten te verduidelijken. De Orde vraagt onder meer aandacht voor de positie van bedrijfsfiscalisten en voor de verhouding tussen de wetsvoorstellen en horizontaal toezicht.

Dit commentaar is door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, mw. dr. J. Ganzeveld, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. drs. M.R. van der Maas (secretaris) tot stand gekomen met medewerking van NOB-lid mr. D.G. Barmentlo.