U bent hier

NOB Consultatie concept wetsvoorstel Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

12 mei 2014

NOB-commentaar op concept wetsvoorstel Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen.
De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) heeft commentaar gegeven op het concept wetsvoorstel Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen, waarvoor een internetconsultatie is geopend. In het commentaar worden de specifieke vragen beantwoord die in het kader van de internetconsultatie zijn gesteld. Daarnaast heeft de Orde een groot aantal technische opmerkingen en vragen naar aanleiding van het concept wetsvoorstel en de concept toelichting daarbij. Zo is de Orde van mening dat de vrijstellingen eenvoudiger kunnen worden opgezet als een publiekrechtelijke rechtspersoon alleen belastingplichtig is, indien en voor zover een onderneming wordt gedreven waarmee in concurrentie wordt getreden.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, drs. C. Overduin, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met medewerking van NOB-leden dr. W. Bruins Slot, mevrouw mr.drs. A. van Dijk, mr. M.J.W. van der Geld, mr.drs. R.A.G. Kuijpers, mevrouw mr. M.H. Moor, drs. G.J.W. de Ruiter en prof.dr. S.A. Stevens.