U bent hier

NOB doet verbetervoorstellen m.b.t. voorstel EC inzake mandatory disclosure

14 juli 2017

De Europese commissie heeft op 21 juni 2017 een voorstel gelanceerd inzake de automatische uitwisseling van informatie op het gebied van belastingheffing en de meldplicht met betrekking tot ‘reportable cross-border arrangements’. De NOB doet een aantal voorstellen tot verbetering.

De opinie van de NOB is toegezonden aan de Europese Commissie. Ingevolge de Better Regulations Commitment van de Europese Commissie wordt deze opinie doorgezonden naar andere lidstaten ten behoeve van hun positiebepaling. 

De NOB heeft een positief kritische houding t.o.v. van de mandatory disclosure en heeft geen probleem met het principe dat relevante feitelijke informatie wordt gerapporteerd, maar ziet de uitwerking graag veel meer overeenkomstig BEPS voorstellen teneinde overbodige reporting en dus onzekerheid en administratieve lasten voor adviseurs, belastingbetalers en belastingdiensten te beperken. De NOB doet daartoe negen aanbevelingen. 

De Raad van Europa dient het voorstel van de Europese Commissie unaniem te accepteren. Aangenomen wordt dat diverse lidstaten om aanpassing van het voorstel zullen vragen. In Nederland zal een zgn. kabinetsappreciatie plaatsvinden in september.