U bent hier

NOB op de Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW (33046)

14 november 2011

De Commissie onderschrijft in haar commentaar in algemene zin de noodzaak de AOW- en de pensioenleeftijd te verhogen gelet op de vergrijzing en de stijging van de levensverwachting. De koppeling van beide leeftijden aan de levensverwachting acht de Commissie tevens een juist uitgangspunt. Eveneens onderschrijft de Commissie in haar commentaar dat het van groot belang is dat in een vroegtijdig stadium vast staat op welk moment de AOW- en de pensioenleeftijden worden aangepast aan de hand van de ontwikkeling van de levensverwachting. Het wetsvoorstel geeft daarnaast aanleiding tot een aantal technische vraagpunten die in het commentaar zijn opgenomen.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden mr. drs. S.A.W.J. Strik (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. B.E.M. den Boer, mr. S.E. Faber, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.B.W. van Hooij, prof. dr. P. Kavelaars, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. drs. M.F. Sunderman, mr. R.H. de Vries en mw. mr. M.C. Sturm (secretaris) met samenwerking van de NOB-leden mr. J.D. Schouten en mr. C.A.H. Luijken.