U bent hier

NOB-reactie internetconsultatie Nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting

25 juli 2019

In de ‘Eerste internetconsultatie nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting’ wordt een viertal scenario’s voor de toekomst van een groepsregeling in de vennootschapsbelasting voorgelegd. De Orde draagt met de expertise van haar leden graag bij aan een afgewogen besluitvorming en geeft graag haar visie op deze scenario’s en de daaraan in het consultatiedocument gekoppelde vragen. De Orde benadrukt dat het maken van keuzes is voorbehouden aan de politiek en acht het verstandig dat ruim de tijd wordt genomen om tot een verantwoorde keuze over de toekomst van een groepsregeling te komen.

Zoals ook aangegeven in het position paper van de Orde ten behoeve van de startbijeenkomst op 14 februari 2019,  is het belangrijk een groepsregeling te handhaven in de Nederlandse vennootschapsbelasting. Dit komt namelijk de neutraliteit van het (vennootschaps)belastingstelsel zeer ten goede. De grensoverschrijdende fiscale eenheid (variant d) leidt tot de meeste neutraliteit, terwijl het afschaffen van het fiscale-eenheidsregime zonder daar een andere groepsregeling voor in de plaats te stellen, juist niet neutraal is.

In de reactie gaat Orde in op de vragen in het consultatiedocument. Elk blok vragen over een van de scenario’s gaat vooraf door een algemene opmerking over het betreffende scenario.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. L. Bergwerff, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), de sectie Sectie Europees Fiscaal Recht, bestaande uit de NOB-leden drs. B.J. Kiekebeld (voorzitter) drs. H.C. Brouwer, mr. N. de Haan, drs. R.A. van der Jagt, mr. dr. J.J.A.M. Korving, mr. S.R. Pancham, dr. mr. F.P.G. Pötgens, A.W. Ravelli LLM, mr. D.E. van Sprundel, prof.dr. H. Vermeulen, prof. dr. D.M. Weber, en prof. dr. mr. D.S. Smit (secretaris).