U bent hier

NOB-reactie op de internetconsultatie Aanscherping definitie geneesmiddelen voor de btw

15 augustus 2017

De “Conceptteksten tot aanpassing van Tabel I, post a.6 van de Wet op de omzetbelasting 1968” (hierna: het voorstel) zijn op 17 juli 2017 in consultatie gebracht. Met dit voorstel is het de bedoeling om de voorwaarden voor de toepassing van het verlaagde tarief voor geneesmiddelen in de Wet op de omzetbelasting 1968 aan te scherpen door opname van de extra voorwaarde van een (parallel)handelsvergunning, zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) waardeert dat de voorgenomen aanscherping in consultatie is gebracht en verzoekt nadrukkelijk om het voorstel in de huidige vorm te heroverwegen op basis van een aantal punten.

  • De Orde meent dat de uitsluiting van geneesmiddelen met een informele AV-afleverstatus verder gaat dan de bestrijding van de niet-beoogde uitbreiding van het verlaagde tarief.

  • Bovendien meent de Orde dat het voorstel in strijd kan komen met de Europese beginselen, aangezien de uitsluiting van geneesmiddelen met een informele AV-afleverstatus in strijd zou kunnen zijn met de fiscale neutraliteit.

  • Tot slot stelt de Orde vragen over de reikwijdte en toepassing van het verlaagde tarief in het kader van de voorgestelde wijzigingen.

In de bijlage vindt u de volledige reactie van de Orde.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van mw. mr. R.E. Beekers, mr. J.M. Benard, dr. H.J.A. van Erp, mr. drs. J. Gruson, mw. M. van Helden MSc, mr. H. Hop, prof. dr. H.W.M. van Kesteren, mw. L. Kluvers MSc, mw. mr. dr. M.M.W.D. Merkx, prof. dr. G.J. van Norden, mw. mr. T.G. Perié, mr. W.L.C.M. Rupert, mr. J. Sanders, mr. T.H. Scheer, mr. P.J.B.G. Schrijver, mr. P.D. Vettenburg en prof. dr. W. de Wit.