U bent hier

NOB reactie op de internetconsultatie Uitbreiding btw-herzieningsregels voor kostbare diensten

16 juni 2017

De “Conceptteksten tot aanpassen van artikel 13 tot en met 14 van de Uitvoeringsbeschikking Omzetbelasting 1968” (hierna: het voorstel) zijn op 18 mei 2017 in consultatie gebracht. Met dit voorstel is het de bedoeling om de btw-herzieningsregels uit te breiden naar zogenoemde ‘kostbare diensten’.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) waardeert dat de voorgenomen uitbreiding in consultatie is gebracht en verzoekt nadrukkelijk om het voorstel in de huidige vorm te heroverwegen op een aantal punten. In haar reactie heeft de Orde namelijk een aantal principiële bezwaren tegen het voorstel geuit. De Orde meent dat onduidelijk is of de lasten van de voorgestelde regeling opwegen tegen de (financiële) baten (reparatie van fiscale constructies). Daarnaast is de voorgestelde regeling niet richtlijnconform nu de begripsbepalingen uit de directe belastingen niet naadloos aansluiten bij de Btw-richtlijn. Verder meent de Orde dat als dit voorstel wordt geïmplementeerd eveneens het begrip investeringsgoed in de Wet op de omzetbelasting 1968 en de uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 moet worden geïmplementeerd om de Nederlandse regelgeving aan te laten sluiten bij de Btw-richtlijn.

In de bijlage vindt u de volledige reactie van de Orde.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, prof. dr. J.L. van de Streek, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van mr. dr. S.T.M. Beelen, mr. J.H. Germann, mr. J.A.M. Leijten, mr. R.H.J. Lemmen, mw. M. Mutsaers MSc, prof. dr. G.J. van Norden, mw. mr. T.G. Perié, mr. Y. van der Tempel, mw. mr. C.M. van Veelen en mr. R.J. van der Zwan.