U bent hier

NOB-reactie op wetsvoorstel Wet implementatie ATAD 2

24 september 2019

Complimenten voor de wetgever met de gestructureerde wijze waarop de implementatie is vormgegeven. Het is duidelijk dat het eerdere commentaar van de Orde en input in de gesprekken met Financiën is meegenomen in dit wetsvoorstel. Desondanks levert het wetsvoorstel vele vragen op en zijn ook enkele vragen uit het eerdere commentaar nog niet beantwoord, al deze vragen zijn opgenomen in het commentaar.

Niet in de laatste plaats komen veel vragen op ter zake van de linking-rules, die het noodzakelijk maken om ook de buitenlandse fiscale wetgeving te analyseren om een antwoord te geven op vragen over toepassing van de voorgestelde wijzigingen in de Nederlandse wet op de vennootschapsbelasting 1969. Als gevolg hiervan zijn veel vragen gericht op verduidelijk en zijn deze geïllustreerd met voorbeelden (al dan niet met verwijzing naar het OESO-rapport BEPS-action 2). Hopelijk resulteert dit in antwoorden waar de praktijk, zowel belastingadviseurs als belastinginspecteurs, het meeste houvast aan hebben. Het is belangrijk om te benadrukken dat de voorbeelden geen daadwerkelijke cliënt casussen zijn.

Op hoofdlijnen meent de Orde dat:

  • de wetteksten zoveel mogelijk moeten aansluiten bij de tekst van Richtlijn;
  • de oorsprongseis duidelijker tot uitdrukking moet komen in de wetteksten;
  • artikel 12ag Wet Vpb 1969 primair geschrapt moet worden en subsidiair beperkt zou moeten worden tot een beperkte set objectieve gegevens. Ook dient extra aandacht te komen voor de rechtsbescherming van belastingplichtigen.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. C.L. van Lindonk, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van mr. J.C.M. Bertrams, mr. T.C. Cabollet, drs. M.L. van Kempen, mr. T.H.A. Noë, mr. G.P. Schutz, mr. E.J. Spoelder, mr. R.J. Spriensma en mr. J.M.W. van Walsem.