Ethiek

Een van de middelen waarmee de NOB beroepsethiek op een speelse en inspirerende wijze onder de aandacht van de leden wil brengen is de NOB DilemmApp. Met de app wil de NOB de discussie over dilemma’s binnen de beroepsgroep bevorderen en het bewustzijn vergroten.

Hoe werkt het?
Iedere twee weken ontvangt het deelnemende lid in de app een nieuw dilemma, waarbij een afweging moet worden gemaakt tussen tegenstrijdige belangen. Er kan gekozen worden uit vier antwoorden. Na de gemaakte keuze is direct de respons van de andere leden zichtbaar in percentages.

De dilemma’s zijn aan drie belangen gekoppeld: een persoonlijk belang, een organisatiebelang en een maatschappelijk belang. Wordt bij de keuze vooral rekening gehouden met de eigen positie binnen het kantoor of wordt de keuze meer gemaakt op basis van maatschappelijke overwegingen? Na het invullen van tien dilemma’s ontvangt het deelnemende lid een persoonlijk profiel. Is hij of zij bijvoorbeeld een ‘politicus’ of juist meer een ‘idealist’?

Discussie
Op elk dilemma kan de deelnemer reageren en met andere leden discussiëren. Twee weken na publicatie van het dilemma plaatst de NOB een slotopmerking, waarin de mogelijke overwegingen voor en tegen een bepaalde keuze op een rijtje worden gezet. Ook is het mogelijk om zelf dilemma’s in te dienen binnen de app of deze te mailen naar dilemmapp@nob.net of e.schouten@nob.net.

Anoniem
De DilemmApp is uitdrukkelijk niet bedoeld om het handelen van een lid te beoordelen. Deelname aan de app is anoniem, niet herleidbaar tot personen / telefoonnummers en kosteloos.

Breed initiatief
De DilemmApp is een gezamenlijk initiatief van de NOB, NOvA, KNB en NBA. Van tijd tot tijd wordt een dilemma aan zowel belastingadviseurs, advocaten, notarissen als accountants in business voorgelegd. Bij een gemeenschappelijk dilemma betrekt de NOB in haar slotreactie ook de reacties van de andere beroepsgroepen.

Downloaden
De NOB DilemmApp kan kosteloos gedownload worden uit de App Store (voor iOS) of Google Play Store (voor Android). Als de app voor de eerste maal geopend wordt, wordt om een wachtwoord gevraagd. Leden van de NOB vinden de downloadinstructie en het wachtwoord hier.