Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht

De belastingadviseur die lid is van de NOB heeft zowel in fiscaal-, civiel- als strafrechtelijke zaken een geheimhoudingsplicht. Hij/zij heeft zich op grond van artikel 4 van ons Reglement Beroepsuitoefening verbonden tot geheimhouding van alles wat hem/haar in de uitoefening van het beroep ter kennis komt. Vanzelfsprekend gaat het daarbij in de eerste plaats om gegevens en informatie die van de cliënt is ontvangen. Die cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat wat hij vertelt niet zonder zijn toestemming aan anderen bekend wordt gemaakt. In die hoedanigheid is de geheimhoudingsplicht een belangrijk onderdeel van onze beroepsuitoefening en een essentieel element in de vertrouwensrelatie met de cliënt. Het is dan ook zaak dat elk NOB-lid goed op de hoogte is van de inhoud en reikwijdte van de geheimhoudingsplicht.

De Commissie Beroepszaken heeft daarom een werkgroep ingesteld die de ontwikkelingen op het gebied van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht signaleert. De werkgroep staat onder leiding van mr. D.G. Barmentlo en werkt nauw samen met het bestuur van de sectie formeel belastingrecht.

Brochure De Geheimhoudingsplicht van de Belastingadviseur, mei 2017

Berichten

top