Samenwerking met andere beroepsgroepen

Een lid van de NOB dient zijn beroep in vrijheid en onafhankelijkheid te kunnen uitoefenen. Aan de leden van de NOB is samenwerking met andere beroepsgroepen in beginsel toegestaan mits die vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening gewaarborgd blijft. De Commissie Beroepszaken onderzoekt de kaders waarbinnen een belastingadviseur dient te kunnen opereren en brengt de hindernissen in kaart die mogelijk worden opgeroepen door de samenwerkings-, beroeps- of gedragsregels van andere beroepsgroepen. Hierbij kan met name gedacht worden aan de regels van advocaten, notarissen en accountants.

Hieronder staan berichten die de samenwerking met andere beroepsgroepen betreffen.