Wet op financieel toezicht

Sinds 1 januari 2006 is het verboden zonder vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in of vanuit Nederland financiële diensten te verlenen. Op die datum is namelijk een groot deel van de Wet financiële dienstverlening (Wfd) in werking getreden. Genoemde regelgeving is met ingang van 1 januari 2007 opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Belastingadviseurs die bijvoorbeeld adviezen geven over een concreet financieel product lopen het risico onder de werking van deze regelgeving te vallen. Zij zullen echter veelal een beroep kunnen doen op de vrijstellingsregeling.

Hieronder staan berichten die de Wet op het financieel toezicht betreffen.