NOB opinies en discussiebijdragen

De NOB draagt als fiscale denktank bij aan het maatschappelijk debat rond belastingen. De gebundelde kennis van alle NOB-leden beslaat het gehele spectrum van de Nederlandse fiscaliteit. Door proactief discussiebijdragen en opinies te publiceren hoopt de NOB eraan bij te dragen dat het debat zoveel mogelijk op basis van inhoudelijk feitenkennis kan worden gevoerd. De NOB maakt geen politieke- of beleidskeuzes maar belicht waar mogelijk verschillende aspecten en alternatieven.

Opinies en bijdragen

top