Sectie bedrijfsfiscalisten

Hoeveel bedrijven in Nederland een eigen fiscale afdeling hebben is niet bekend, maar wel is zeker dat het aantal al jaren flink groeit. De sectie Bedrijfsfiscalisten van de NOB heeft ruim 600 leden. Het belang van hun lidmaatschap ligt met name in de mogelijkheid om specifiek op hun vakgebied gerichte bijeenkomsten te bezoeken en onderling beroepsmatige ervaringen uit te wisselen. Daarnaast kunnen leden van de sectie Bedrijfsfiscalisten uiteraard deelnemen aan alle andere NOB-activiteiten – onder meer die op het gebied van opleidingen. De sectie heeft een afgevaardigde in de Commissie Wetsvoorstellen.

Het bestuur dat de sectie Bedrijfsfiscalisten leidt, organiseert twee bijeenkomsten per jaar. De Summer School en de Landelijke Themadag waar een fiscaal inhoudelijk onderwerp centraal staat. Leden kunnen naar laatstgenoemde bijeenkomst een introducé meenemen. Bij beide bijeenkomsten is er gelegenheid elkaar in een informele sfeer te ontmoeten.

Bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken georganiseerd door de sectie Bedrijfsfiscalisten zijn alleen voor NOB-leden toegankelijk. Zij kunnen hieronder de geplande bijeenkomsten bekijken als zij ingelogd zijn. Indien hieronder geen bijeenkomsten staan, zijn er op dit moment geen bijeenkomsten gepland.

De NOB hanteert de term 'bedrijfsfiscalist' voor de interne belastingadviseur van een onderneming, werkzaam in dienst van die onderneming, die zich uitsluitend of vrijwel uitsluitend bezighoudt met fiscale zaken van de onderneming zelf. Niet bedoeld wordt de fiscalist die namens bijvoorbeeld een bank cliënten adviseert. Indien de bedrijfsfiscalist incidenteel cliënten van de onderneming van fiscaal advies voorziet dient de onderneming waar hij in dienst is zich schriftelijk akkoord te verklaren met het Statuut van Onafhankelijkheid dat de NOB heeft opgesteld.

Bestuursleden

top

De sectie Bedrijfsfiscalisten wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit de volgende NOB-leden:

  • Sebastiaan de Buck (voorzitter, Unilever)
  • Elmo Ferrier (Smit Lamnalco)
  • Marieke Koerts (GLS)
  • Leontine Smit (Liberty Global)
  • Daan Zwetsloot (Tetra Laval International)

Secretaris

  • Lisa Schouten (ASML)

Berichten

top

Sommige artikelen op deze site zijn alleen te raadplegen door leden van de NOB. Om deze artikelen te zien, dient u ingelogd te zijn. Wilt u inloggen, maar bent u uw inloggegevens vergeten, ga dan naar het menu ‘mijn account’ en kies voor ‘nieuw wachtwoord aanvragen’.