Mentorprogramma vrouwennetwerk

Het Vrouwennetwerk van de NOB heeft een mentorprogramma ontwikkeld voor vrouwelijke leden van de NOB. Het doel van dit programma is van elkaar te leren, ervaringen te delen en een breder netwerk op te bouwen. De mentor voert vanuit haar eigen ervaringen en perspectief gesprekken met haar mentee. Daarbij bespreekt de mentor de ontwikkeling van haar mentee en ondersteunt haar met vraagstukken op basis van eigen ervaringen. Een goede relatie met elkaar en vertrouwen in elkaar zijn daarbij cruciaal. 

 

Ieder vrouwelijk (aspirant) NOB-lid kan zich aanmelden voor het mentorprogramma. Vrouwelijke NOB-leden met meer dan 5 jaar werkervaring kunnen zich aanmelden als mentor. Om je aan te melden als mentee gelden er geen minimum of maximum aantal ervaringsjaren. Indien je zowel geïnteresseerd bent in deelname aan het programma als mentor EN als mentee, dan kun je je aanmelden voor beide. Bij het maken van de match wordt rekening gehouden met het verschil in ervaringsjaren.

 

Lees hier de uitgangspunten van het mentorprogramma van het Vrouwennetwerk van de NOB. 

 

Registratie mentee
Meld je aan als mentee door onderstaand menteeformulier in te vullen. Het doel van dit formulier is om een zo goed mogelijke match te creëren tussen jou en je eventuele mentor. Geef daarbij aan waarom je aan dit programma wilt meedoen en wat jouw meest belangrijke ‘mentor’ vraag is. Op basis van jouw  informatie wordt de koppeling met een mentor gemaakt. 

Aanmelding mentorprogramma vrouwennetwerk: mentee

 

Registratie mentor
Meld je aan als mentor door onderstaand mentorformulier in te vullen. Het doel van dit formulier is om een zo goed mogelijke match te creëren tussen jou en je eventuele mentee. Geef daarbij aan waarom je als mentor aan dit programma wilt meedoen en wat jij voor een mentee kan betekenen. Op basis van jouw  informatie wordt de koppeling met een mentee gemaakt. 
Aanmelding mentorprogramma vrouwennetwerk: mentor

 

PE-uren 

Deelnemers aan het mentorprogramma van het NOB-Vrouwennetwerk, zowel mentoren als mentees, kunnen hun - aan dit programma - bestede uren (tot een maximum van vier) inbrengen als PE-uren. Zij kunnen deze uren zelf registreren op hun Persoonlijke Pagina.