NOB/LOF-serie, deel 20: De exitheffing in de wet vpb.1969: EU-rechtelijk onhoudbaar

15 september 2012

Deze uitgave is te bestellen via Kluwer 

Beschrijving
Een vennootschap die haar fiscale vestigingsplaats vanuit Nederland over de grens verplaatst, kan op basis van de Nederlandse vennootschapsbelasting in een onmiddellijke eindafrekening betrokken worden. Daarbij wordt afgeweken van de gebruikelijke wijze van belastingheffing die van toepassing zou zijn wanneer de vennootschap haar fiscale vestigingsplaats binnen de Nederlandse grenzen zou behouden. Het is de vraag of een dergelijke heffingsystematiek zich verhoudt met de mede door Nederland gecreëerde interne markt van de Europese Unie.
Dit boek gaat op zoek naar het antwoord op deze vraag en geeft een uitputtende analyse van de verenigbaarheid van de zogenoemde exitheffing, opgenomen in artikel 15c Wet Vpb. 1969, met het EU-rechtelijke vrije recht van vestiging, zoals opgenomen in artikel 49 VwEU. Diverse EU-rechtelijke vragen komen daarbij aan bod.
Daarnaast gaat dit boek op zoek naar de ideale wijze waarop de eventuele onverenigbaarheid van artikel 15c Wet Vpb. 1969 in overeenstemming met het EU-recht gebracht zou kunnen worden.

Over de auteur
Mr. F. Emmerink (1986) studeerde van 2006 tot 2010 fiscaal recht aan de Universiteit Leiden. Sinds 2011 is hij als belastingadviseur werkzaam in de AEX-Midkap Group en de EU Direct Tax Group bij PwC Belastingadviseurs te Amsterdam.