U bent hier

PE-cursus Huwen, samenwonen en (echt)scheiden

01 april 2015

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor gewone NOB-leden. Er wordt aandacht besteed aan de basisbeginselen van de civiele en fiscale aspecten van huwen, samenwonen en (echt)scheiden. De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docenten

prof. mr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar Privaatrecht Radboud Universiteit Nijmegen) en prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken (hoogleraar Universiteit van Tilburg)

Cursusinhoud

In deze cursus komen de volgende deelonderwerpen aan de orde:

Civiele aspecten van huwen, samenwonen en (echt)scheiden:

  • Gemeenschap van goederen
  • Soorten huwelijkse voorwaarden
  • Dwingend huwelijksvermogensrecht
  • Afwikkelen huwelijksvermogensregime
  • Pensioenverevening en verrekening
  • Verschil huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenlevingsrelatie                                                       

Fiscale aspecten van huwen, samenwonen en (echt)scheiden:

  • Aanmerkelijk belang
  • Eigen woning

Werkwijze

De materie wordt door de docenten in een interactief college belicht, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden. De stof wordt belicht aan de hand van de aanbevolen literatuur.

Voorbereiding

Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische informatie

Tijdsbeslag:  1 dag
Werktijden:  09.45 uur tot 17.15 uur
Kosten:   € 390,- incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers: maximaal 24 personen
Soort PE:vaktechnisch
Aantal PE-uren:   6