E-learning module Wwft voor belastingadviseurs en accountants

Update E-learningmodule (inschrijven niet mogelijk)​
De Commissie Beroepszaken heeft in december 2020 de herziene Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor accountants en belastingadviseurs gepubliceerd. In het verlengde hiervan passen de NOB en de NBA de e-learning Wwft voor belastingadviseurs en accountants aan. Wij informeren u via onze website en onze nieuwsbrief wanneer de nieuwe versie beschikbaar is. U kunt zich dan weer inschrijven.

Opleidingsverplichting Wwft

top

De Wwft bevat een trainingsverplichting. Kantoren moeten hun medewerkers en dagelijks beleidsbepalers, voor zover relevant voor hun werkzaamheden, periodiek opleiden zodat zij in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren (artikel 35 Wwft). Deze opleidingsverplichting geldt voor alle belastingadviseurs en accountants die werkzaamheden verrichten voor derden (klanten). De Wwft is niet van toepassing op bedrijfsfiscalisten. Met het periodiek volgen van deze e-learning module kunt u aan deze trainingsverplichting voldoen.

Inhoud

top

De e-learning module behandelt het toepassingsbereik van de Wwft, het cliëntenonderzoek, de meldingsplicht en wat vastgelegd moet worden. Tevens komen het risicomanagement en de bevoegdheden en sanctiemogelijkheden van de toezichthouder aan de orde. De e-learning module bevat een groot aantal praktijkcases toegespitst op het beroep belastingadviseur of accountant; u kunt binnen de module kiezen welke u gaat doen. De module sluit af met een toets.

Engelstalige versie

top

Naast een Nederlandstalige versie is ook een vernieuwde Engelstalige versie van de e-learning module Wwft beschikbaar.

Kort de belangrijkste punten

top

De e-learningmodule wordt via internet aangeboden. U kunt de module doorlopen waar en wanneer u wilt. U heeft daar een jaar de tijd voor. Het doornemen van de e-learning module duurt ca. 90 minuten. Daarna legt u een toets af. De module is gekoppeld aan een Leer Management Systeem (LMS), waarmee de voortgang van de deelnemer wordt gevolgd. Uiterlijk binnen zes weken nadat u de module succesvol heeft afgrond ontvangt u een certificaat per mail. Voor leden van de NOB staat deze e-learning module Wwft voor twee vaktechnische PE-uren.*

* De NOB wijst de leden er graag op dat er in de markt ook e-learning modules Wwft verkrijgbaar zijn die inhoudelijk niet voldoen aan de PE voorwaarden van de NOB.