ONLINE JOB-lezing 'Verdragsrechtelijke kanttekeningen bij de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting' op 29 oktober 2020

donderdag 29 oktober 2020
Activiteit: 
Lezing
Inleider(s): 
mr. H. (Heiko) Lohuis
Tijdsduur: 
19.00 uur (ontvangst/inloop 18:45 uur)
Locatie: 
Online
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
1

Op donderdag 29 oktober 2020 organiseert de Commissie Vaktechniek de online JOB-lezing: ‘Verdragsrechtelijke kanttekeningen bij de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’.

Het initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ is op 10 juli 2020 gepubliceerd. Het initiatiefwetsvoorstel voorziet – als “ultieme poging om grote bedrijven te behouden voor Nederland” – in een fictieve dividenduitkering van winstreserves bij bepaalde grensoverschrijdende reorganisaties van in Nederland gevestigde vennootschappen.

Aanvullend is op 18 september 2020 een nota van wijziging bij het initiatiefwetsvoorstel Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting gepubliceerd. In de nota wordt voorgesteld om het initiatiefwetsvoorstel op twee punten inhoudelijk te wijzigen: de omzetdrempel komt te vervallen en de terugwerkende kracht wordt beperkt tot vrijdag 18 september 2020, 12.00 uur. Voorts worden enkele nadere aanpassingen aangekondigd.

De voorgestelde conditionele eindafrekening levert volgens het initiatiefwetsvoorstel geen spanning op met de door Nederland gesloten belastingverdragen. Ook de goede verdragstrouw die Nederland bij de toepassing van een belastingverdrag in acht moet nemen, zou zich niet tegen de voorstelde conditionele eindafrekening verzetten.

In deze JOB-lezing gaat Heiko Lohuis in op deze veronderstelde doorwerking van de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting onder belastingverdragen. Aan bod komen onder meer de voorgestelde nationaalrechtelijke kwalificatie als (fictief) dividend, de doorwerking van deze kwalificatie onder belastingverdragen, de (on)mogelijkheid om de conserverende aanslag uiteindelijk te innen en de mogelijke invloed van de Principal Purpose Test.

Locatie
Door de corona maatregelen zal de JOB-lezing niet op locatie worden gehouden, maar online.

Aanmelden
De lezing is enkel bedoeld voor JOB-leden. Aanmelden kan via uw Persoonlijke Pagina of via de aanmeldlink onderaan deze pagina. Deelnemers ontvangen een week voor aanvang van de cursus een inloglink.

Platform
Deze lezing wordt aangeboden in MS TEAMS. Deelnemers ontvangen een week voor aanvang van de lezing een inloglink.