Online PE-bijeenkomsten

Omdat het nu nog niet duidelijk is wanneer we weer bijeenkomsten op locatie kunnen organiseren, zal in het kader van het Programma Permanente Educatie een aantal online bijeenkomsten worden ingepland. Op deze pagina staat een actueel overzicht van de online-bijeenkomsten. U kunt u op de gebruikelijke manier via uw Persoonlijke Pagina voor deze bijeenkomsten aanmelden. Aan deze bijeenkomsten kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Online PE-bijeenkomsten