U bent hier

Ook na uitstel stemming wet Pensioen in Eigen Beheer: zorgplicht adviseur blijft actueel

12 januari 2017

De stemming over het wetsvoorstel Uitfasering Pensioen Eigen Beheer in de Eerste Kamer is op 20 december 2016 aangehouden. Staatssecretaris Wiebes kondigde aan met een novelle te komen. Maar die zal nauwelijks invloed hebben op de positie van de partner, vermoedt Gerard Staats. Hij is lid van de sectie Pensioenen van de NOB en een van de inleiders op het PE-seminar ‘Pensioen in Eigen Beheer: Positie van de partner’ op 9 februari.

Het seminar gaat dus gewoon door?
‘De problematiek blijft dezelfde; daar verandert die novelle niets aan. Enerzijds gaat het om de fiscaaltechnische gevolgen van afkoop of omzetting, anderzijds speelt de kwestie van de zorgplicht van de adviseur. Voor welke variant ook wordt gekozen, in bijna alle gevallen raakt die minimaal twee personen: de dga en zijn of haar partner. Die moeten beiden akkoord gaan en daarvoor ook tekenen. Dat betekent dat de adviseur een scherp oog moet hebben voor de zorgplicht die hij of zij in dit geval heeft.’

Want er kan sprake zijn van een belangenstegenstelling?
‘Ja. Denk aan een eventuele echtscheiding later. Dan kunnen partijen opeens toch heel uiteenlopende belangen en voorkeuren hebben. Als adviseur heb je in elk geval de verantwoordelijkheid om beide partijen goed te informeren over de gevolgen van hun keuze. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er duidelijkheid is over een eventuele compensatieregeling en over de vraag wat die precies inhoudt. Alle relevante informatie over de gemaakte keuzes moet zowel aan de dga als aan de partner beschikbaar worden gesteld.’

Liggen er aansprakelijkheidsrisico’s op de loer als je dat nalaat?
‘Zeker. Het is daarom belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de wettelijke bepalingen, de jurisprudentie en de NOB-beroepsregels wat betreft de zorgplicht. Daarnaast spelen er ook nog relevante punten op het gebied van de Wet financieel toezicht. Dat alles komt op het seminar uitgebreid aan de orde.’

Dus vandaag nog inschrijven?
‘Zeker doen. Want nogmaals: dat de PEB-regeling in de parlementaire behandeling nu enige vertraging oploopt betekent geen afstel. De wet wordt begin 2017 ingevoerd.’ 

Inschrijven via uw Persoonlijke Pagina.

Locatie: Ridderhofstad Hindersteyn, Langbroek
Tijd: 15.30 – 19.30 uur (pauze met buffet)
Kosten: € 195,- (incl. buffet, excl. btw)
Aantal PE-uren: 3 (vaktechnisch)

LEES VERDER >