Civiel Recht Kapitaalvennootschappen nationaal

Doelgroep

De cursus Civiel Recht Kapitaalvennootschappen nationaal is een verplicht onderdeel van het technisch-fiscaal traject voor het nationale traject. De cursus kan in het keuzeprogramma gekozen worden door diegenen die de uitgebreide cursus Civiel Recht Kapitaalvennootschappen (4 dagdelen) niet verplicht hoeven te volgen

De uitgebreide cursus Civiel Recht Kapitaalvennootschappen (4 dagdelen) mag niet meer worden gevolgd door cursisten die de cursus Civiel Recht Kapitaalvennootschappen nationaal hebben gevolgd.

Docenten

Niek Zaman (hoogleraar aan de Universiteit te Leiden en verbonden aan Loyens & Loeff N.V.)

Cursusinhoud

Ochtend

Kapitaal en vermogen:

Middag

Herstructurering en bijzondere rechtsfiguren:

Voorafgaand moet een voorbereidingsopdracht worden gemaakt aan de hand van de opgegeven literatuur.

Cursusopzet en werkwijze

Deze cursus behandelt in het bijzonder de elementen van het Nederlandse vennootschapsrecht die relevant zijn voor de dagelijkse fiscale praktijk. De cursus gaat uit van een algemene theoretische onderbouwing, maar is zeer praktijkgericht.

Praktische gegevens

Tijdbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.30 uur tot 17.15 uur
Kosten:€ 260,00 (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 30 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.