U bent hier

PE-cursus Aangifte, aanslag en navordering

22 juni 2021

Doelgroep
Deze cursus beoogt de meer ervaren belastingadviseur verdieping in kennis te verschaffen over diverse aspecten van de aangifte, de aanslag en de navorderingsaanslag en is rechtstreeks toepasselijk in de fiscale praktijk. De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Inleiders
Peter Cools (Hoge Raad der Nederlanden) en Rien van Dieren (Van Dieren Belastingadviseur)

Cursusinhoud
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Aangifte

 • Uitnodiging tot het doen van aangifte
 • Hoe uit te nodigen?
 • Onjuiste adressering
 • Verplichting om op de uitnodiging in te gaan
 • Vereiste aangifte 
 • Hoe aangifte te doen?
 • Betekenis duidelijk, stellig en zonder voorbehoud
 • Termijn en uitstel
 • Sancties op het niet doen van (de vereiste) aangifte; omkering en verzwaring van de bewijslast (met een korte uitstap naar de relatie met een informatiebeschikking)
 • Bindt de aangifte de inspecteur?
 • Bindt de aangifte de belastingplichtige?

De aanslag

 • Vaststellen van de aanslag
 • Onjuiste adressering
 • Inspecteur weigert een aanslag op te leggen
 • Tweede aanslag
 • Aanslagtermijn (inclusief verlenging)
 • Materiële rechtskracht (inwerkingtreding en bekendmaking)
 • Voorlopige aanslag
 • Aanslag en conserverende aanslag
 • Ambtshalve aanslag
 • Beschikkingen (bijvoorbeeld inzake verliezen en nevenbeschikkingen inzake belastingrente, boete)

Navordering

 • Nieuw feit/ambtelijk verzuim/schrijf- en tikfouten
 • Kwade trouw
 • Art. 16, tweede lid, AWR
 • Navorderingstermijn
 • Verlengde navorderingstermijn in buitenlandsituaties
 • Navordering en verliescompensatie

Werkwijze
Aan het begin van de cursus vindt een korte inleiding (30 minuten) over de aanslagregeling en aanhangende beschikkingen plaats. Daarna worden aan de hand van een casus de bijbehorende processen besproken. Na de pauze wordt een korte inleiding (30 minuten) gegeven over de navordering. Na deze inleiding wordt de casusbehandeling weer opgepakt. Er vindt veel interactie tussen docenten en deelnemers plaats.

​Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, stellen de docenten een aanbevolen literatuurlijst of artikel ter beschikking. Voor deze cursus wordt de volgende literatuur aanbevolen:

• Algemene wet inzake rijksbelastingen van L.A. de Blieck c.s. Hfdst. 4 § 4.1 t/m 4.2.6.1, Hfdst. 5 § 5.1 t/m 5.7. 6
• De formeelrechtelijke gevolgen van een digitale aanvulling op de aangifte. Mr. J.D. Baron WFR 2019/236.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 middag
Werktijden:15.30 uur tot 19.15 uur
Kosten:€ 195,-  (excl. btw, incl. lichte maaltijd)
Deelnemers:minimaal 12, maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:3 (vaktechnisch)