U bent hier

PE-cursus Aanmerkelijk belang en de Terbeschikkingstellingsregeling

26 augustus 2015

Doelgroep
De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met het aanmerkelijk belang en de terbeschikkingstellingsregeling. De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden.

Docenten
prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis (hoogleraar Universiteit van Amsterdam en BDO Belastingadviseurs) en mr. M.H.C. Ruijschop (BDO Belastingadviseurs, tevens werkzaam bij de afdeling Belastingrecht van de Universiteit Leiden)

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Aanmerkelijk belang

  • Aanmerkelijkbelangdefinitie en doorwerking naar andere regelingen
  • Bijzondere rechtsvormen in het aanmerkelijk belang
  • Fiscaal reorganiseren in het aanmerkelijk belang; aandelenfusies
  • Als de tijd het toelaat: internationale aspecten van aanmerkelijk belang; conserverende aanslag; (r)e- en immigratie

Aan de bijzondere regelingen voor erven en schenken in het aanmerkelijk belang wordt geen aandacht besteed.

Terbeschikkingstellingsregeling

  • Aanvang en einde van de terbeschikkingstellingsregeling
  • De invloed van het huwelijksvermogensrecht en vergoedingsvorderingen
  • Onzakelijke leningen
  • Borgstelling en regresvordering

Werkwijze
De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden: 13.00 uur tot 20.15 uur
Kosten:   € 390,- per dag incl. lunch (excl. btw)   
Deelnemers: minimaal 20 personen en maximaal 24 personen
Aantal PE-uren6 (vaktechnisch)