U bent hier

PE-cursus Actualiteiten Fiscaliteit en Vastgoed

04 januari 2021

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor gewone NOB-leden die zich niet hoofdzakelijk op de advisering m.b.t. Vastgoed richten maar hier in de parktijk wel mee te maken hebben. De cursus is niet bedoeld voor specialisten. Aan deze cursus kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Docenten
Ton van Balen (Dudok Bouw en Vastgoedrecht), Jeroen Elink Schuurman (PwC), Aad Rozendal (verbonden als docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam) en Remco van der Zwan (EY)

Cursusinhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. BTW/Overdrachtsbelasting terzake (op)levering en verhuur registergoederen

 • Heffingsgrondslag en (zelfstandig) heffingsobject BTW/OVB
 • Bouwterrein/vervaardiging BTW
 • Samenloopvrijstelling BTW/OVB
 • Toepassing art. 37d Wet OB
 • Koop/aanneming projectontwikkeling
 • Herziening BTW
 • Opteren voor belaste levering/verhuur

2. Herstructurering en overdrachtsbelasting

 • Onroerende zaaklichamen (art. 4)
 • Fondsenregelingen
 • Vrijstelling bij reorganisatie, fusies en splitsingen

3. Inkomsten- en vennootschapsbelasting

 • Afschrijven en afwaarderen
 • Onderhoud en verbetering
 • Voorziening groot onderhoud
 • Herinvesteringsreserve
 • Ondernemen versus beleggen (Box I, II en III)
 • Terbeschikkingstelling aan de eigen B.V.
 • Buitenlandse belastingplicht en EU aspecten
 • Fiscale beleggingsinstelling (FBI)

4. Schenk- en erfbelasting

 • Toepassing BOR
 • Relevantie ondernemen versus beleggen (uiteraard alleen kort relevantie benoemen voor de BOR, want wordt in blok 3 behandeld)
 • Vermogensetikettering en BOR
 • Samenloop met ovb (o.a. doorkijkbenadering, toepassing art. 24, lid 2 SW)

Werkwijze
De materie wordt door de docenten behandeld aan de hand van een mix van theorie en praktijk met de nadruk op actuele ontwikkelingen.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Tijdsbeslag:    1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:10.00 uur tot 17.30 uur
Kosten:        € 390,- per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:     minimaal 20 personen en maximaal 24 personen
Aantal PE-uren6 (vaktechnisch)