U bent hier

PE-cursus Actualiteiten in het ondernemingsrecht

21 juni 2017

De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie. De inhoud van de cursus wordt elk jaar aangepast aan de actualiteit.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor gewone NOB-leden. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docenten
prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law te Rotterdam en aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht en verbonden aan Baker Tilly Berk) en prof. mr. D.F.M.M. Zaman (hoogleraar notarieel ondernemingsrecht aan de Universiteit te Leiden en verbonden aan Loyens & Loeff N.V.) 

Cursusinhoud
In deze cursus worden actualiteiten met betrekking tot de civielrechtelijke aspecten in het ondernemingsrecht behandeld. Het gaat om praktijkontwikkelingen, recente rechtspraak, wetsvoorstellen en recente wetswijzingen.

  • Behandeling van de actuele ontwikkelingen op het brede terrein van het ondernemingsrecht, dus van personenvennootschap via vereniging en stichting tot de beursvennootschap. Daarbij zal de relevante jurisprudentie worden behandeld.
  • Ook zal een aantal actuele thema’s worden  besproken waaronder in ieder geval het thema Beslissing/Besluit/Vertegenwoordiging en het thema Het Vennootschappelijk Belang als richtsnoer voor handelen van bestuur en toezicht.

Werkwijze
De materie wordt door de docenten in een interactief college belicht onder meer aan de hand van praktijkcasus, die door de deelnemers zelf kunnen worden aangeleverd.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:middag/avond
Werktijden: 14.00 uur tot 20.15 uur
Kosten: € 325,- (excl. btw, incl. soep/broodje)  
Deelnemers:minimaal 20 personen en maximaal 24 personen
Aantal PE-uren 5 (vaktechnisch)