U bent hier

PE-cursus ATAD, implementatiewetgeving en MKB

01 maart 2019

Doelgroep
De cursus is een basiscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die kennis willen nemen van de ATAD en de Nederlandse (concept)implementatiewetgeving.

Docenten
mr. S.R. Pancham (KDPS International Tax Counsel) en drs. J. van der Struis (RSM Netherlands Belastingadviseurs N.V)

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Achtergrond van de ATAD 1 en ATAD 2
 • De Nederlandse (concept)implementatieregels:
       - De CFC-regeling
       - De earningstrippingregeling
       - De exitheffing
       - De GAAR
       - Hybride entiteiten
       - Hybride financiering
       - Dual residency / hybride overdracht
       - Vaste inrichting

Werkwijze
Per onderdeel zal allereerst een korte inleiding worden gegeven. Vervolgens zal aan de hand van casusposities worden ingegaan op de praktische gevolgen van de diverse bepalingen in de ATAD en de Nederlandse (concept)implementatiewetgeving voor het MKB.

De cursus kent een praktische insteek. Er is alle ruimte voor vragen.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:Eén dag
Werktijden: 09.45.uur tot 17.15 uur
Kosten:   € 390,- per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers: minimaal 20 personen en maximaal 24 personen
Aantal PE-uren6 (vaktechnisch)