U bent hier

PE-cursus Btw in de praktijk

05 februari 2020
Doelgroep
De cursus vormt een onderdeel van het Programma Permanente Educatie en is bestemd voor  NOB-leden.  Deze cursus is met name bedoeld voor NOB-leden die werkzaam zijn op de kleinere kantoren zonder eigen btw-praktijk en die in bredere zin kennis willen opdoen over actuele btw-onderwerpen. De cursus is dus niet bedoeld voor specialisten die hoofdzakelijk in de btw-praktijk actief zijn. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.
 
Docenten
mr. drs. K.F.H. van Lierop (Deloitte, Docent Universiteit Tilburg), mw. mr. dr. M.M.W.D. Merkx (BDO, bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam), mr. P.J.B.G. Schrijver (verbonden aan de Universiteit Leiden) en mw. mr. C.W. van Vilsteren  (Van Vilsteren advies BV). 
 
Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.
  
Cursusinhoud
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 
Capita selecta ondernemerschap
 • BUA 
 • Commissarissen
 • Kleine ondernemersregeling
 • Zonnepanelen

Vastgoed

 • Levering van vastgoed
 • Slopen en verbouwen
 • Verhuur

Internationale actualiteiten op btw-gebied

 • Quick Fixes per 1 januari 2020
  • Aantonen btw-nultarief intracommunautaire leveringen
  • ABC-transacties
  • Voorraad op afroep (call-off-stock)
 • BTW aspecten Brexit (excl. Douane)

Wijzigingen E-commerce per 2021

 • EU-sellers (and non-EU sellers)
 • Platforms
 • Simplifications

Werkwijze
De docenten geven een korte inleiding waarin ze ingaan op de actualiteit. Daarna worden de onderwerpen aan de hand van diverse casusposities en arresten belicht. Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag: 1 dag (2 dagdelen)
Werktijden: zie programma
Kosten:  € 390,- (excl. btw)
Deelnemers:   maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:6 (vaktechnisch)