U bent hier

PE-cursus Capita Selecta Omzetbelasting

13 april 2016

Doelgroep
De cursus vormt een onderdeel van het Programma Permanente Educatie en is bestemd voor  NOB-leden. Deze cursus is bedoeld voor BTW-specialisten die in de praktijk met omzetbelasting werken. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docenten
mw. mr. dr. M.M.W.D. Merkx (BDO en universitair hoofddocent Universiteit Leiden) en prof. dr. R.A. Wolf (Baker & McKenzie en universitair hoofddocent Universiteit Groningen).

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen en de daarbij behorende actualiteiten aan de orde:

 • Misbruik van recht – schoolconstructies en jachtstructuren
 • Onroerend goed
 • DST
 • Sportvrijstelling en subsidieregeling
 • Quick fixes
 • E-commerce
 • Aftrek voorbelasting (Volkswagen, Rynair, C&D Foods, Morgan Stanley)
 • Vouchers
 • Kleineondernemersregeling
 • Algehele verlegging
 • Definitief btw-systeem
 • Art. 37d Wet OB
 • Holdingproblematiek
 • Andere actualiteiten die zich voordoen in de periode december tot en met maart 2019

Werkwijze
De docenten geven een korte inleiding waarin ze ingaan op de actualiteit. Daarna worden de onderwerpen aan de hand van diverse casusposities en arresten belicht. Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Tijdsbeslag: 1 dag (2 dagdelen)
Werktijden: 09.45 uur tot 17.15 uur
Deelnemers:maximaal 24 personen
Locatie:Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist
Aantal PE-uren:6 (vaktechnisch)