U bent hier

PE-cursus De vaste inrichting in beweging

08 september 2018

Doelgroep
De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met vaste inrichtingsproblematiek (buitenlandse filialen, internationale projecten, internationale commissionaire-structuren.)

Docenten
mr. S.R. Pancham (KDPS International Tax Counsel) en mr. R.H.M. Roumen (Stibbe B.V.)

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud
Zowel op nationaal niveau als op EU en OESO niveau zijn er belangrijke recente ontwikkelingen gaande met betrekking tot de vi-problematiek, zoals de aanpassingen van artikel 5 van het OESO Modelverdrag als gevolg van BEPS actiepunt 7, het MLI, de CFC –regeling voor vi’s in ATAD 1 en de introductie van anti-PE hybrid mismatch regels in ATAD 2. Deze ontwikkelingen raken de dagelijkse praktijk. Zo is de vraag wanneer er sprake is van een ‘vaste inrichting’ aan zeer vergaande verandering onderhevig. In veel gevallen zal er vanwege de nieuwe ontwikkelingen mogelijk eerder, soms wellicht ook onverwachts, sprake zijn van een vaste inrichting. Ook zijn de voorkomingsregels voor vi-winsten aan verandering onderhevig. De nadruk zal liggen op de vraag wanneer sprake is van een vaste inrichting en de wijzigingen in de werking van de voorkomingsregels. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de allocatie van inkomen aan een vaste inrichting.

Onderwerpen cursus

  • Wijzigingen voorwaarden voor aanwezigheid vaste inrichting
  • Actuele ontwikkelingen en mogelijke gevolgen:

           o BEPS Actiepunt 7;
           o Aanpassingen OESO-commentaar en OESO-Modelverdrag;
           o Multilateraal Instrument (MLI) (vi-gerelateerde bepalingen);
           o ATAD 1+ ATAD 2 (vi-gerelateerde bepalingen);
           o Digital PE

  • Recente Nederlandse en buitenlandse rechtspraak met betrekking tot de vaste inrichting

Werkwijze
De docenten zullen mede aan de hand van voorbeelden uit hun dagelijkse werkzaamheden de mogelijke gevolgen van de veranderende wereld van de vaste inrichting illustreren.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag: Eén dag
Werktijden: 09.45.uur tot 17.15 uur
Kosten:  € 390,- per dag incl. lunch (excl. btw)  
Deelnemers:   minimaal 20 personen en maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:6 (vaktechnisch)