U bent hier

PE-cursus Fictiebepalingen in de successiewet - basis

10 februari 2022

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor gewone NOB-leden. In deze cursus wordt aandacht besteed aan de fictiebepalingen in de Successiewet 1956. Zowel de schenkbelasting als de erfbelasting komt aan bod. De cursus is met name bedoeld voor NOB-leden die meer willen weten over de basisbeginselen van de fictiebepalingen. De cursus is niet bedoeld voor de Estate Planners die al veel praktijkervaring hebben met de Fictiebepalingen. Voor deze doelgroep zal in 2023 een verdiepingscursus worden aangeboden.

De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docenten
Reinier Kooiman (Deloitte en verbonden als docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam).

Cursusdoel
In deze cursus wordt aandacht besteed aan het belastbare feit van de schenk- en erfbelasting. Voor beide belastingen geldt dat het civielrechtelijke uitgangspunt is uitgebreid met tal van fictiebepalingen. Het doel van de cursus is om een goed overzicht te krijgen van deze problematiek en begrip van de principes waarop de verschillende regelingen zijn gebaseerd.

Cursusinhoud
In deze cursus komen de volgende deelonderwerpen aan de orde:

  • De systematiek van de Successiewet 1956
  • Het civielrechtelijke uitgangspunt van de erfbelasting
  • De fictief erfrechtelijke verkrijgingen
  • Het civielrechtelijke uitgangspunt van de schenkbelasting
  • De fictieve schenkingen

Werkwijze en literatuur
De materie wordt door de docenten in een interactief college belicht, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Tijdsbeslag: 

4 uur

Werktijden:

15.30 uur tot 20.15 uur

Kosten:  

€ 260,- (excl. btw, incl. lichte maaltijd)

Deelnemers:

maximaal 24 personen

Aantal PE-uren

4 (vaktechnisch)