U bent hier

PE-cursus Financiële instrumenten, met name opties e.d., als onderdeel van fiscale advisering

24 november 2021

Doelgroep
De cursus is een verdiepingscursus voor gewone leden van de NOB die in de dagelijkse praktijk (soms) te maken hebben met situaties waarin bijvoorbeeld opties een interessante tool kunnen zijn bij fiscale advisering en tax planning. De cursus is bedoeld voor leden die al enige ervaring met advisering met gebruik van financiële instrumenten hebben.

Docent
mr. drs. R.J.M.M. van den Hurk (zelfstandig gevestigd te Zeist als belastingadviseur en bedrijfsjuridisch adviseur).

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Korte recapitulatie economische en juridische aspecten opties e.d.
 • Opties e.d. in de vpb; goed koopmansgebruik (winstneming, hedging), deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid
   -  Fiscale kansen en risico’s van opties, o.a. m.b.t. participatie en m.b.t. verliescompensatie
 • Opties e.d. in de IB, in de LB, in SR en in de WBR
  - Opties/rechten op levering/economisch eigendom
  - Boxen-problematiek
  - Fiscale kansen en risico’s van opties, o.a. als beloning en in kader estate planning
  - Nieuwe LB-regels belastbaar moment bij opties

Werkwijze
De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:Een halve dag (1 dagdeel)
Werktijden:15.00 uur tot 19.15 uur
Kosten:€ 195,00 (excl. btw)  
Deelnemers:minimaal 20 personen en maximaal 24 personen
Aantal PE-uren3.5