U bent hier

PE-cursus Fiscaal reorganiseren in het MKB

18 oktober 2022

Doelgroep
De cursus 'Fiscaal reorganiseren in de MKB’ is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met fiscale reorganisaties.

Docenten
prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis (hoogleraar fiscale economie Universiteit van Amsterdam en wetenschappelijk adviseur van BDO Belastingadviseurs) en dr. A. Rozendal (verbonden als docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam)

Inhoud van de cursus
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Fiscaal reorganiseren in IB, VpB en DB

  • Aandelenfusie
  • Bedrijfsfusie
  • Splitsing
  • Juridische fusie
  • Fiscale eenheid

Fiscaal reorganiseren in overdrachtsbelasting

  • Bedrijfsfusie
  • Splitsing
  • Juridische fusie
  • Interne reorganisatie

Met name in het kader van de opbouw van de meest optimale  holdingstructuur.

Cursusopzet
De capitabehandeling kenmerkt zich door een mix van theorie en praktijk.

Werkwijze
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:  1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:13.00 uur tot 20.00 uur
Kosten:  € 390,- per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren6 vaktechnisch