U bent hier

PE-cursus Renteaftrek vpb (art. 10a, 10b) – onzakelijke geldleningen

21 april 2015

Doelgroep
De cursus vormt een onderdeel van het Programma Permanente Educatie. Het is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van  de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met de vennootschapsbelasting, en ervaring hebben met de desbetreffende renteaftrekbeperkingen.

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. De cursus wordt ook aangeboden in de Beroepsopleiding Belastingadviseurs, maar is voor de PE-versie aangepast aan de doelgroep.

In het Programma Permanente Educatie wordt ook de cursus Renteaftrek ATAD en spoedmaatregel fiscale eenheid aangeboden. Als u deze cursus ook wilt volgen, wordt aanbevolen eerst de cursus Renteaftrek Vpb (art. 10a, 10b) – onzakelijke geldleningen, te volgen, omdat voor Renteaftrek ATAD en spoedmaatregel fiscale eenheid een gedegen kennis van artikel 10a noodzakelijk is.

Docent
mr. drs. S.A.W.J. Strik (redacteur Cursus Belastingrecht (onderdeel vennootschapsbelasting)

Cursusinhoud

  • kwalificatieproblematiek, onzakelijke geldlening
  • art. 10a, 10b

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:  1 dag
Werktijden:  09.45 uur tot 17.15 uur
Kosten:   € 390,- per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers: maximaal 24 personen
Soort PE:vaktechnisch
Aantal PE-uren:   6 uur per dag