U bent hier

PE-cursus Renteaftrek vpb – artikel 10b Wet Vpb, ATAD en spoedmaatregel fiscale eenheid

10 november 2021

Doelgroep
De cursus vormt een onderdeel van het Programma Permanente Educatie. Het is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van  de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met de vennootschapsbelasting en ervaring hebben met de desbetreffende renteaftrekbeperkingen.

Voor het volgen van deze cursus is een gedegen kennis van artikel 10a voorwaarde om deel te nemen. In het Programma Permanente Educatie wordt ook de PE-cursus Renteaftrek Vpb– onzakelijke geldleningen en artikel  10a Wet Vpb aangeboden. Beide dagen kunnen wel afzonderlijk worden gevolgd.

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. De cursus wordt ook aangeboden in de Beroepsopleiding Belastingadviseurs, maar is voor de PE-versie aangepast aan de doelgroep.

Docenten
mr. M.H.C. Ruijschop (BDO, tevens werkzaam bij de afdeling Belastingrecht van de Universiteit Leiden) en mw. dr. C.L. van Lindonk (Deloitte)

Cursusinhoud

  • Artikel 10b Wet Vpb
  • Earningsstripping (ATAD 1)
  • Renteaftrekbeperkingen voortvloeiend uit ATAD2
  • Spoedmaatregel Fiscale eenheid in relatie tot artikel 10a Wet Vpb

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:  1 dag
Werktijden:  zie programma
Kosten:   € 390,- per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers: maximaal 24 personen
Soort PE:vaktechnisch
Aantal PE-uren:   6 uur per dag