U bent hier

PE-cursus Renteaftrek vpb – onzakelijke geldleningen en artikel 10a Wet Vpb

21 november 2021

Doelgroep
De cursus vormt een onderdeel van het Programma Permanente Educatie. Het is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van  de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met de vennootschapsbelasting, en ervaring hebben met de desbetreffende renteaftrekbeperkingen.

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. De cursus wordt ook aangeboden in de Beroepsopleiding Belastingadviseurs, maar is voor de PE-versie aangepast aan de doelgroep.

In het Programma Permanente Educatie wordt ook de cursus Renteaftrek vpb – artikel 10b Wet Vpb, ATAD en spoedmaatregel fiscale eenheid aangeboden. Als u deze cursus ook wilt volgen, wordt aanbevolen eerst de cursus PE-cursus Renteaftrek vpb – onzakelijke geldleningen en artikel 10a Wet Vpb, te volgen, omdat voor Renteaftrek ATAD en spoedmaatregel fiscale eenheid een gedegen kennis van artikel 10a noodzakelijk is.

Docent
mr. M.H.C. Ruijschop (BDO, tevens werkzaam bij de afdeling Belastingrecht van de Universiteit Leiden) en mw. dr. C.L. van Lindonk (Deloitte)

Cursusinhoud

  • Kwalificatieproblematiek
  • Onzakelijke geldlening
  • Artikel 10a Wet Vpb (inclusief fraus legis op artikel 10a Wet Vpb)

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:  1 dag
Werktijden:  zie programma
Kosten:   € 390,- per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers: maximaal 24 personen
Soort PE:vaktechnisch
Aantal PE-uren:   6 uur per dag