U bent hier

PE-cursus Tax Principles, Code of conduct, Toezicht en handhaving

25 augustus 2022

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor gewone leden van de NOB. Aan deze cursus kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Docenten
Michel Bilars (Aegis Tax Lawyers, lid werkgroep Tax Principles NOB) en Marnix Veldhuijzen (Dentons, lid werkgroep zelfregulering NOB).

Cursusdoel
Tijdens de ALV op 7 april 2022 hebben de NOB-leden ingestemd met de invoering van de NOB Tax Principles. Dit om de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de leden te verstevigen. Daarmee zijn de NOB-Tax Principles een integraal onderdeel geworden van de NOB-beroeps- en gedragsregels die beschreven staan in de Code of Conduct. Deze cursus gaat in op de inhoud van de Tax Principles, de betekenis voor de fiscale praktijk en hoe hier rekening mee kan worden gehouden in de advisering aan cliënten?

Cursusinhoud
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Ontstaan en context
   
  • Waar komt het vandaan?
  • Met wie heeft NOB gesproken?
  • Wat vinden politici er van?
  • Hoe is het tot stand gekomen?
  • Hoe gaat de NOB er mee om?
  • Wie beslist binnen de NOB?
 • De Tax Principles
 • De leidraad
 • Toepassing in de praktijk
 • Toezicht en handhaving / code of conduct

Meer informatie over de NOB Tax Principles en de invoering daarvan kunt u hier vinden.

Werkwijze
De docenten zullen het theoretisch kader schetsen en dit vervolgens zoveel mogelijk vertalen naar de praktijk. Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om hun ervaringen te delen.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:een halve dag (3 uur)
Werktijden:van 15.30 uur - 19.15 uur
Kosten:€ 195,00  (incl. lichte maaltijd) 
Deelnemers:maixmaal 24 personen
Aantal PE-uren:  3 (vaktechnisch)