U bent hier

PE-cursus (Toekomstige) Milieubelastingen en het Klimaatakkoord, de circulaire economie en de (energie)transitie

01 september 2021

Doelgroep
De cursus vormt een onderdeel van het Programma Permanente Educatie en is bestemd voor  NOB-leden, die cliënten adviseren die bezig zijn met het verduurzamen van hun vastgoed, productieproces en/of energievoorziening. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docenten
Docenten zijn mw. mr. I. van den Eijnde en mr. B.S. Kats (beiden EY).

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud

 • Introductie praktijkcasus - producent van plastic speelgoed
 • Bestaande en toekomstige milieubelastingen (en -heffingen)
  • Afval
  • CO2
  • Energie: (aard)gas en elektriciteit
  • Grondstoffen
  • Kolen
  • Plastic
  • Suiker
  • Verpakkingen
  • Vlees
  • Water
 • Nabespreking Energietransitie-casus

Werkwijze
De docenten geven korte inleidingen waarin ingegaan wordt op de actualiteit. Daarbij worden de onderwerpen aan de hand van diverse casusposities belicht. Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:Een halve dag
Duur: 15.30 uur tot 19.15 uur
Kosten:€ 195,- incl. lunch  (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:3 (vaktechnisch)