U bent hier

PE-cursus (Toekomstige) Milieuheffingen in Klimaatakkoord en energietransitie

14 juli 2019

Doelgroep
De cursus vormt een onderdeel van het Programma Permanente Educatie en is bestemd voor  NOB-leden, die cliënten adviseren die bezig zijn met het verduurzamen van hun vastgoed, productieproces en/of energievoorziening. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Voor de goede orde informeren wij u dat in het Programma Permanente Educatie ook de PE-cursus Belastingen op Vastgoed & Milieu wordt aangeboden. Deze cursus is bedoeld voor fiscalisten die cliënten adviseren die veel of bijzonder vastgoed in Nederland hebben en/of daarin veel aardgas, elektriciteit, water of afval verbruiken. Deze cursus heeft enige overlap met de PE-cursus (Toekomstige) Milieuheffingen in Klimaatakkoord en energietransitie met betrekking tot het Milieudeel.

Docent
mr. B.S. Kats (EY)

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud
De volgende onderwerpen komen aan de orde.

  • Energiebelasting
  • Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
  • CO2-heffing industrie
  • Wet vliegbelasting
  • Afvalstoffenbelasting
  • Belasting op leidingwater
  • Lokale Milieuheffingen
  • MIA, EIA en VAMIL
  • Energietransitie-casus

Werkwijze
De docent geeft korte inleidingen waarin ingegaan wordt op de actualiteit. Daarbij worden de onderwerpen aan de hand van diverse casusposities belicht. Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:Een halve dag
Duur:15.30 uur tot 19.15 uur
Kosten:€ 195,- incl. lunch (excl. btw) 
Deelnemers:minimaal 20 personen en maximaal 24 personen
Aantal PE-uren 3 (vaktechnisch)