U bent hier

PE-cursus Vastgoedwaardering binnen de fiscaliteit

21 februari 2018

Doelgroep
De cursus vormt een onderdeel van het Programma Permanente Educatie en is bestemd voor  NOB-leden.  Deze cursus is bedoeld voor fiscalisten die zich bezig houden met  algemeen belastingadvies, vastgoedcomponenten, indirecte belastingen en overdrachtsbelasting. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docenten
mr. R van den Berg MRE (PwC) en mw. ing. A.J Verhoek RT MRICS (EY)

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud
Vastgoed heeft een centrale plaats in het bedrijfsproces van onze cliënten. De waardering van dat vastgoed staat de afgelopen jaren echter in de schijnwerper. De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) neemt daarbij een belangrijke plaats in. Was zij aanvankelijk hoofdzakelijk van betekenis voor heffingen van de lagere overheden, heden ten dage is zij dat ook voor diverse Rijksbelastingen en heffingen, zoals: de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting, de milieubelastingen en de verhuurderheffing. Deze cursus gaat aan de hand van casusposities in op de waardering van vastgoed voor diverse doeleinden. De volgende onderwerpen komen aan de orde.

 • Waardebepaling voor fiscale doeleinden (mw. ing. A.J Verhoek RT MRICS)
  •  Bijzondere aandacht voor waarderingsmethodieken
    
 • Fiscale afschrijving en bodemwaarde (mr. R van den Berg MRE)
   
 • Duurzaamheid
  •  Energiebelasting (mr. R van den Berg MRE)
  •  Minimumeis label C en het effect hiervan op de waarde (mw. ing. A.J Verhoek RT MRICS)
  •  Zonnepanelen en WKO (mr. R van den Berg MRE)

Werkwijze
De docenten geven een korte inleiding waarin ze ingaan op de actualiteit. Daarbij worden de onderwerpen aan de hand van diverse casusposities belicht. Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag: 1 middag
Werktijden: 15.30 uur tot 19.15 uur
Kosten:  € 195,- (excl. btw, incl. soep, broodjes en warme snack)
Deelnemers:   maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:3 (vaktechnisch)