U bent hier

PE-cursus Wet Bronbelasting 2021 (inclusief de gevolgen onder belastingverdragen en het Unierecht)

27 oktober 2019

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de praktijk bezighouden met grensoverschrijdende rente-/royaltybetalingen.

Docenten
mr. S.R. Pancham (Tax at Work) en drs. J. van der Struis (Baker Tilly).

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud
Tijdens deze cursus zal allereerst worden ingegaan op de materiële en formele aspecten van de Wet Bronbelasting 2021.

Vervolgens gaan de docenten in op de relatie van de wet met belastingverdragen. De effectiviteit van de nieuwe bronbelasting onder belastingverdragen zal worden besproken, waaronder ook de impact van de PPT. Tevens zal de specifieke “overgangsregeling” voor bepaalde verdragsstaten aan de orde komen. Ook zal de verhouding van de wet met Pillar Two van het OESO BEPS Project 2.0 worden besproken voor zover het bronbelastingen betreft.

De docenten gaan ook in op de relatie van de Wet Bronbelasting 2021 met de EU-Interest-/Royaltyrichtlijn, het primaire Unierecht en de soms bijzondere (praktische) gevolgen die daaruit mogelijk voortvloeien.

Werkwijze
Per onderdeel zal allereerst een korte inleiding worden gegeven. De praktische werking van deze wet zal, mede aan de hand van de eerste ervaringen, geïllustreerd worden met tal van voorbeelden. Hierbij is alle ruimte voor gedachtenwisseling.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:Eén dag
Werktijden: 09.45 uur tot 17.15 uur
Kosten:€ 390,- per dag incl. lunch (excl. btw)     
Deelnemers:minimaal 20 personen en maximaal 24 personen
Aantal PE-uren 6 (vaktechnisch)