U bent hier

PE-cursus Wet Toekomst Pensioenen

22 juli 2022

Doelgroep
De cursus vormt een onderdeel van het Programma Permanente Educatie en is bestemd voor  NOB-leden die zich in de praktijk met pensioenen bezighouden dan wel daarin geïnteresseerd zijn. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Docenten
Gerard Staats (BDO) en Natasja Winter (KWPS)

Cursusinhoud
Tijdens deze cursus zullen de volgende thema’s worden belicht:

  • Wet Toekomst Pensioenen 
  • Invaren bestaande pensioenaanspraken
  • Bestaande verzekerde pensioenregelingen
  • Fiscale kader en het Arbeidsvormneutraal Pensioenkader
  • Fiscale gevolgen voor pensioen en lijfrente
  • Compensatie
  • Wijzigingen in het nabestaandenpensioen
  • Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Werkwijze
De docenten geven een korte inleiding waarin ze ingaan op de actualiteit. Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag: Halve dag (1 dagdeel)
Werktijden: 15.30 uur tot 20.15 uur
Kosten: € 260,-  (excl. btw, incl. lichte maaltijd) 
Deelnemers:   minimaal 20 personen en maximaal 24 personen
Aantal PE-uren:4 (vaktechnisch)