U bent hier

PE-Module Fiscaal boete- en strafrecht

14 oktober 2018

Doelgroep
Deze module maakt deel uit van de Leergang Formeel Belastingrecht. De leergang beoogt de meer ervaren belastingadviseur kennis en vaardigheden te verschaffen over de belangrijke onderdelen van het formele belastingrecht en is rechtstreeks toepasselijk in de fiscale praktijk. De leergang maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Cursusleider
mr. D.G. Barmentlo (advocaat-belastingkundige bij FT-Advocaten)

Docenten
prof. mr. G.J.M.E. de Bont (advocaat-belastingkundige bij De Bont advocaten en tevens hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en mr. drs. P. Fortuin (senior raadsheer Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, tevens raadsheerplaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven ‘s-Gravenhage en Centrale Raad van Beroep Utrecht)

Cursusinhoud
In deze module komen de volgende onderwerpen m.b.t. fiscaal boete- en strafrecht aan de orde:

  • (Voorwaardelijk) opzet volgens de belastingrechter en volgens de strafrechter;
  • Grove schuld;
  • Bewijslast bij beboetbaar feit en strafmaat;
  • Gebruik van onder dwang verkregen informatie bij fiscale en strafrechtelijke sancties;
  • Toegang tot de stukken en gegevens van getuigen (anonieme tipgever) (art. 8:42 en art. 8:29 Awb en art. 365 Wetboek van Strafvordering);
  • Samenloop en volgorde strafrechtelijke vervolging en belastingprocedure;
  • Strafbeschikking;
  • Samenloop strafrechtelijke delicten (art. 68 tot en met 88 Algemene wet inzake rijksbelastingen) en commune delicten (zoals art 225 Wetboek van strafrecht valsheid in geschrift);
  • Deelnemersvormen: plegen, medeplegen, medeplichtigheid, doen plegen enz.

Werkwijze
Aan de hand van een interactief hoorcollege met praktijkvoorbeelden wordt het onderwerp belicht.

Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen. Voor deze cursus wordt onderstaande literatuur aanbevolen:

  • Protocol aanmelding en afdoening van fiscale delicten en delicten op het gebied van douane en toeslagen (Protocol AAFD), St.crt. 2015, 17271.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag: 1 middag
Werktijden: 15.30 uur tot 19.15 uur
Kosten:€ 195,- (excl. btw, incl. soep met broodjes en warme snack)
Deelnemers:minimaal 20, maximaal 24 personen
Aantal PE-uren: 3 (vaktechnisch)